William R Paterson

Fra Whiskywiki
Hopp til: navigasjon, søk

William R Paterson etablerte sitt firma W R Paterson Ltd i 1930-årene. Opprinnelig hadde han livnært seg av å levere kull til destilleriene i nordlige deler av Skottland. Da han så at kullhandel ikke lenger var så lukerativt, og at det gikk an å tjene penger på whisky, reetablerte han seg.

Hans nye virke omfattet destillering, blending og tapping. Etterhvert kjøpte han opp Stockwell Bond og flyttet firmaet dit, omtalt av barnebarnet Richard Paterson som en flott, gammel bygning, I dag står kjøpesenteret St Enoch på tomten i Glasgow.

Denne artikkelen er foreløbig kort og/eller mangelfull (en stubb), men vi jobber med saken. Om du har tilgang kan du redigere den. Har du lyst til å bidra, men mangler tilgang, kan du sende epost til wiki alfakrøll nmwl.no