Whiskywiki:Opphavsrett

Fra Whiskywiki
Hopp til: navigasjon, søk

Hoveddelen av denne teksten er hentet fra norsk Wikipedias side om opphavsrett. Seksjonen om billedbruk er endret kraftig, andre deler er i hovedsak like.

Målet med Whiskywiki er å skape en informasjonskilde i form av et oppslagsverk som er fritt tilgjengelig. Lisensen vi bruker, GNU fri dokumentasjonslisens (GFDL), gir fri adgang til vårt innhold på samme måte som åpen programvare som har en fri lisens. Det skal forstås på den måten at Whiskywikis innhold kan kopieres, modifiseres og redistribueres så lenge brukerne av Whiskywikis innhold gir sine brukere de samme rettighetene, og så lenge Whiskywiki/NMWL krediteres som kilde. Se herunder for hvordan dette gjøres spesifikt.

Bidragsyteres rettigheter og forpliktelser

Det er også viktig, allerede innledningsvis, å understreke at opphavsretten verner verkets utforming. Opphavsretten verner ikke ideer, kunnskap eller metoder. Det er måten ideene, kunnskapen og metodene kommer til uttrykk gjennom opphavsmannens skapende innsats, som vernes, ikke ideene, kunnskapen eller metodene i seg selv. [1]

Hvis du bidrar på Whiskywiki, gir du samtidig ditt samtykke til at ditt materiale utgis under GFDL. For at du skal kunne bidra med materiale, må du derfor være istand til å gi dette samtykket, noe som enten betyr at:

  • du har opphavsretten til materialet, f.eks. fordi du selv har produsert det,

eller at:

  • du har hentet materialet fra fra en kilde som tillater utgivelse under GFDL, for eksempel fordi det er fullstendig fritt (inkluderer materiale hvor opphavsretten er foreldet) eller allerede utgitt under GFDL.

I det første tilfellet bevarer du din opphavsrett til materialet. Du kan senere gjenutgi eller omlisensiere det i hvilken som helst form du ønsker. Men du kan aldri tilbakekalle GFDL-lisensen for den versjonen du har plassert her; dét materialet vil forbli under GFDL for alltid.

I det andre tilfellet, hvis du innarbeider eksterne kilders GFDL-materiale, må du angi kilden.

Bruk aldri materiale som er dekket av andres opphavsrett uten deres tillatelse.

Fotografier, tegninger og malerier

Billedmatererialet på Whiskywiki faller i to kategorier:

  • presse-/reklamemateriell hentet fra produsentene selv, dette gjelder særlig bilder av whiskyflasker
  • bilder produsert av NMWLs medlemmer

Når det gjelder den første kategorien skal materialet hentes fra den opprinnelige kilden ved videre bruk, ettersom bruksbetingelsene kan variere.

Bilder (inkludert fotografier, figurer og tegninger) produsert av NMWLs medlemmer skal være kreditert det respektive medlem her på Whiskywikien og skal ikke kopieres og benyttes andre steder uten tillatelse fra medlemmet. Sjekk eventuelt den enkelte brukers side for info om hvilken form for lisens han/hun har valgt.

Brukeres rettigheter og forpliktelser

Hvis du vil bruke Whiskywikis materiale i en bok, artikkel, hjemmeside eller i andre sammenhenger, må du også selv følge GFDL, hvilket betyr:

  • hele materialet skal være utgitt under GFDL
  • du skal angi hvem som forfattet det opprinnelige materialet (Whiskywiki/NMWL)
  • du skal gi adgang til en "transparent kopi" av materialet. Den transparente kopi av en Whiskywiki-artikkel er dens kildekode (wikitekst). Begge de to siste forpliktelsene kan oppfylles ved å oppgi en lenke til artikler her på www.nmwl.no/whiskywiki

Hvis du finner et brudd på opphavsretten i Whiskywiki

Det er ikke whiskywikianeres jobb å gjennomse alle artikler for mulige brudd på opphavsretten, men hvis du mistenker at det er et, så bør du ihvertfall gjøre oppmerksom på det på den tilhørende diskusjonssiden (alternativt sende en epost til wiki alfakrøll nmwl.no). En administrator vil så vurdere situasjonen og gjøre det nødvendige. Den beste informasjon som kan gis i et slikt tilfelle, er en lenke eller annen referanse til det stedet du mener teksten stammer fra. Evt. plagierte websider kan du finne ved å søke på ord og fraser i teksten med en søkemotor.

Når det gjelder bilder og andre filer uten informasjon om opphav, er det straks mye vanskeligere å finne ut om det dreier seg om plagiat; eller det er et bilde som brukeren har tatt eller fått tillatelse til å bruke, men bare har glemt å skrive inn informasjonen til. Det du kan gjøre, er å spørre personen som lastet det opp om vedkommende kan gi informasjon om bildets opphav.

Av og til er det falsk alarm. For eksempel hvis den personen som overførte materiale til Whiskywiki, allerede hadde opphavsretten til det. Det kan også være materiale som originalt stammer fra Whiskywiki. I begge tilfeller er det en god idé å legge inn en liten note på diskusjonssiden, så fremtidige misforståelser unngås.

For utgiveransvar, se Whiskywiki:Impressum.

Hvis du finner en ny artikkel som er ren copyvio (brudd på opphavsrett) byttes teksten ut med {{hurtigslett}}, slettes straks eller send epost til wiki alfakrøll nmwl.no med heading VIKTIG COPYVIO, avhengig om den som finner dem er bruker, administrator eller gjest (brukere kan ikke slette artikler, gjester kan ikke redigere).

Referanser