Tapping

Fra Whiskywiki
Hopp til: navigasjon, søk

Her er det mange muligheter. Noen tapper whiskyen sin på destilleriet, andre frakter den til sentrale tappeanlegg. Whisky kan tappes som Single cask, cask strength eller som en standardtapning.

Single Cask vil si at ett enkelt fat tappes på flaske uten å gjøre noe mer med det.

Cask Strength vil i utgangspunktet si at whiskyen tappes i den styrken den har på fatet. Siden den tidligere omtalte fordampningen er avhengig av mange ulike forhold, vil alkoholstyrken ved cask strength variere, men som oftest ligger den på mellom 50 og 60 %. En cask strength whisky kan godt være satt sammen av flere ulike fat.

Når flere ulike fat skal settes sammen til en batch, er dette en møysommelig prosess. En blender er en person som har som jobb å finne flere ulike fat, gjerne av ulik alder, som så skal blandes sammen i en stor beholder slik at blandingen av fatene til sammen blir akkurat slik blenderen vil at whiskyen skal smake. Det er den yngste whiskyen i blandingen som bestemmer aldersbenevnelsen på whiskyen.

I en singlemalt whisky er det kun maltwhisky fra ett destilleri som er blandet sammen. En standardtapning er gjerne det vi vanligvis møter når vi drikker eller kjøper whisky. Det er singlemalt whisky som er satt sammen fra ett destilleri til en tapning som er ment å være et konstant produkt, altså noe som skal smake relativt likt over en viss tid. For å få til det må blenderen sette sammen flere ulike fat. Det er også vanlig at standardtapninger tilsettes vann etter lagring for at de skal tappes på 40 % eller 43 % styrke. Det gir mer whisky å selge og lavere alkoholavgifter, og altså større inntekter for produsenten!

(Fra Når et korn blir sådd - en kort innføring i maltwhiskyproduksjon [1])