Skotsk whisky

Fra Whiskywiki
Hopp til: navigasjon, søk
Skal du finne frem til en bestemt whisky fra Skottland, se oversikten.


The Scotch Whisky Act

Den offisielle definisjonen på skotsk whisky er i en lov som kalles «The Scotch Whisky Act» og er fra 1988. Den definerer whisky som et brennevin i følge disse reglene (gjengitt på engelsk):

 • a) which have been produced by the distillation of a mash of cereals which has been—
i) saccharified by the diastase of the malt contained therein, with or without other natural enzymes; and
ii) fermented by the action of yeast,
to an alcoholic strength of less than 94.8 per cent by volume so that the distillate has an aroma and taste derived from the raw materials used; and
 • b) which have matured for at least three years in wooden casks of a capacity not exceeding 700 litres.
 • c) Must not contain any added substance other than water and caramel colour.

Loven sier også at ingen whisky utenom skotsk whisky kan produseres i Skottland.

Whisky laget i Skottland skrives (selvfølgelig) uten e.


The Scotch Whisky Regulations 2009

Et oppdatert regelverk trådte i kraft 23. november 2009. Dette ble ferdigstilt 26. oktober og godkjent av parlamentet i London 30. oktober.

De viktigste bestemmelsene går på

 • Det defineres at de eneste gyldige betegnelsene på whisky er
Single Malt Scotch Whisky
Single Grain Scotch Whisky
Blended Malt Scotch Whisky
Blended Grain Scotch Whisky
Blended Scotch Whisky
 • Betegnelsene skal fremgå klart og tydelig på etikettene
 • Single Malt Scotch Whisky kan ikke tappes i et annet land enn Skottland
 • Betegnelsen Pure Malt kan ikke lenger brukes
 • Destillerinavnet kan ikke være merkenavn på en skotsk whisky som ikke i sin helhet er destillert på det oppgitte destilleriet
 • Beskyttelse av de fem tradisjonelle whiskyregionene; Highland, Lowland, Speyside, Islay og Campbeltown
 • Det er et krav at Scotch Whisky skal være lagret i Skottland i hele lagringstiden
 • Klare regler for hvordan alder skal oppgis på etikett og emballasje
 • HM Revenue & Customs skal fungere som garanterende myndighet for Scotch Whisky

Forskriften setter ellers begrensninger på eksport. Det vil bli ulovlig å eksportere Single Malt Scotch Whisky (Single Malts - ikke blended) på annet vis enn i en flaske merket for detaljsalg, effektiv fra og med den 23. november 2012. §7 i forskriften inneholder den aktuelle bestemmelsen:

(1) I løpet av perioden frem til (og inkluderert) den 22. november 2012, kan det ikke eksportere noen Single Malt Scotch Whisky fra Skottland til et annet land i et trefat eller andre beholdere laget av tre.
(2) På og etter den 23. november 2012 kan ikke noen ikke eksporteres noen single malt Scotch Whisky fra Skottland til et annet land bortsett fra i en flaske (laget av inert (ikkereagerende) materiale) merket for detaljsalg.

Varianter

Skotsk whisky må være en av følgende typer:


Lenker


Kilder