Spiritvs Nerdvs

Fra Whiskywiki
Hopp til: navigasjon, søk

Betegnelse på personlig lidelse, diagnostisert av Jon Bertelsen:

Pasienten er innehaver av det meget sjeldne og uhelbredelige syndromet Spiritvs Nerdvs Vhelbredicum, avarten Maltvs, populært oversatt til norsk som uhelbredelig maltwhisky-nerd.

Gjennom dybdeanalyse av pasientens innlegg på Norges fremste forum for maltwhisky, samt observasjon av hans person i praktisk utøvelse, kan jeg med største grad av overbevisning konstatere overnevnte diagnose.

Diagnosen er ytterst sjelden, og forekommer i størst grad hos voksne kvinner og menn med spesielt godt utviklede sanser for lukt og smak. De mest kjente bivirkningene er kronisk reisefeber, slitne armer og albuer ved tollpasseringer, samt overdreven bruk av ordene «må» og «ha», i nevnte rekkefølge. Pasientens form for lidelse er sterkt smittsom og antatt luftbåren. Pasienten er også påvist smittekilde for andre i en tidligere utviklingsfase av syndromet.

Lidelsene forbundet med sykdommen holdes i sjakk med single malt whisky, som etter et nytt stortingsvedtak fåes på blå resept fra Vinmonopolet mot fremvisning av dette sertifikat, samt gyldig legitimasjon.

Sertifikatet gjelder også overfor tollvesenet ved privat innførsel av nevnte medicum for bruk i behandlingsøyemed.

Dette sertifikatet har livslang varighet; ytterligere fornyelse unødig.


Oslo, 4. april 2006

Jon Bertelsen Dr.Prof.Med.Spiritvs Nerdvs


Pasienter pr mai-08


Bemerkning fra admin

«Spir.nrd. er en tittel Jon B har funnet på og delt ut til en liten gruppe som 'tilfeldigvis' er aktive her på forumet. Det gir dem ingen spesielle rettigheter, men heller ingen spesielle plikter.» - --Ragnhild 14. aug 2008 kl. 09:20 (CEST)

Ekstern Lenke

Spir.nrd.