Kvalitetskriterier

Fra Whiskywiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er trolig det mest omdiskuterte og minst brukte vurderingssystem for whisky. Det er ment å være en objektiv vurdering av whiskyen etter gitte kriterier for å si noe om kvaliteten på produktet. En slik kvalitetsvurdering sier ikke noe om whiskyen er god eller vond. Det overlates til konsumentens subjektive vurdering. Vinmonopolet bruker dette mye.

Denne metoden er svært omdiskutert innenfor whiskymiljø. Mye fordi poengsystem og subjektiv vurdering har en så sterk posisjon, men kanskje mest fordi man rett og slett ikke er enige om hvilke kriterier man skal legge til grunn, og hvordan de ulike kriteriene skal vektlegges. Vurdering ut fra kvalitetskriterier vil av natur alltid være subjektiv på samme måte som ved poengvurderinger.


Her er noen punkter for kvalitetsvurdering:

  • Råvarepreg - et tydelig opphav. For whisky er dette korn, maltet korn, eller torvpreget korn som følge av malting med torv.
  • Destilleripreg - er produktet karakteristisk for produsenten, eller kan det være fra hvem som helst?
  • Konsentrasjon, fokus, balanse, lengde - hvordan oppleves tonene i whiskyen, er de lette å finne (tydelige), mange utydelige, er det noe som overdøver/ødelegger for andre elementer, henger elementene sammen, hvor lang er ettersmaken og hva består den av?Det er stor debatt om slike kriterier. Kanskje mest om fatlagringens betydning. Noen fat kan nemlig ta elementer fra whiskyen og tilføre nye elementer slik at både råvarepreg, destilleripreg og balansen blir dårlig. Noen hevder derfor at fatpreg er dårlig sett i et kvalitetsmessig perspektiv. Andre hevder igjen at fatet gir viktige elementer til whiskyen, og at en fatpreget whisky ikke kan diskvalifiseres fordi den mangler råvarepreg og destilleripreg. Det synes imidlertid ut til å være enighet om at forskyvning i balansen aldri skaper god whisky.

Les mer om diskusjonen rundt fatpreg på whiskyforumet, og les om hva Vinmonopolet skriver om smaking av brennevin.