Simpsons Malt

Fra Whiskywiki
Hopp til: navigasjon, søk

Simpsons Malt er et konsern som malter bygg til bryggeri og destilleri. Etablert i Alnwick, Northumberland, og har historie tilbake til 1866.

Historie

James Parker Simpson var en kornhandler, og han grunnla J. P. Simpson & Co.(Alnwick) Ltd i 1866. Senere er navnet blitt endret til Simpsons Malt.

I 1872 kjøpte han landområder i Green Batt, Alnwick, der han bygde sitt første malteri. I 1884 ble det bygde et malteri rett ved den nye jernbanestasjonen i Alnwick. Ved sin død i 1897 var antallet malteri kommer opp i sju, og disse strakk seg over et område fra Darlington til Berwick-upon-Tweed.

Sønnen Richard Hurst Simpson tok over, og i 1901 ble det bygget et stort malteri ved Tweedmouth, nær grensen mot Skottland - Scottish Border. I tiden frem til utbruddet av den første verdenskrig fortsatte ekspansjonen i Nord-England, og talte på det tidspunktet 17 gulvmalteri. Richard Hurst Simpson dør i 1942.

Sønnene James F. og Richard L. Simpson deler nå ansvaret for driften av selskapet de neste 20 årene. Noe av det de gjorde, var å starte byggingen av Tweed Valley Maltings i 1960, i Berwick-upon-Tweed. Tweed Valley Maltings ble basert på Saladin box-prinsippet.

Neste generasjon administrernde direktør ble Richards sønn Simon Simpson. Etter onkelens død ble han også styreformann. Dette ble en periode med rasjonaliseringer. Det betyr i praksis å legge ned små malteri og effektivisere de som ble igjen. Dette er en trend som gjenspeiles i historiene til de britiske bryggeriene fra samme periode.

På midten av 1980-tallet økte produksjonen stort som en følge av oppkjøp. Malteriene som tidligere var eid av Watney, Mann & Trumann Brewers trekkes her frem. Oppkjøpet ble en realitet bl.a. som en følge av at Grand Metropolitan Brewing ville fokusere på sin kjerneaktivitet (bryggeri). Simpsons Malt ble plutselig et konsern spredt over store deler av England - fra Berwick i nord til Abington i sør.

Ekspansjonen fortsatte i 2001 med oppkjøp av det Carlsberg-Tetley-eide malteriet i Mistley, Essex.

Fra 2004 har har Simpson Malt produsert ved tre store, moderne malteri. Her inspiseres jevnlig produksjonen av eksterne kontrollører for å leve opp til strenge krav stilt både av kunder og ISO-sertifisering.

Eksterne lenker

Kilder