Ppm

Fra Whiskywiki
Hopp til: navigasjon, søk

Parts per million, måleenhet for å angi hvor kraftig torvpreg det er på maltet korn

Det er imidlertid noen som også måler ppm-nivå på ferdig destillert sprit, og også noen som måler på ferdig lagret whisky, så ppm-tall er ikke alltid like lett å forholde seg til. Som om ikke det er nok, finnes det også ulike målemetoder.

Ppm-nivået gir en indikasjon på hvor sterkt røykpreget er. Jo høyere ppm-nivå, desto sterkere røykpreg.

Destilleriene kan til en viss grad bestemme hvor sterkt røykpreg det skal være på kornet, men dette blir vanskeligere å kontrollere når ppm-en øker. Det er mulig å kombinere torv- og annen fyring i de tilfellene der man malter selv og ikke ønsker alt for røyka malt, som for eksempel på Balvenie-destilleriet.

Hva slags torv skal brukes?
Torv fra kysten har andre egenskaper enn torv fra innlandet, og torv som er tatt ut for hånd har forskjellig sammensetning fra torv som tas opp maskinelt og fra lenger nedi myra. De fleste destillerier bestiller kornet ferdig maltet slik de vil ha det fra sentrale malterier. Noen destillerier utfører fortsatt maltingen selv på betonggulv, som før nevnte Balvenie. Andre destillerier, som Glen Ord og Tamdhu, har også «egne» malterier, men siden disse leverer til flere destillerier og har mekanisk og ikke gulvmalting, regnes ikke disse som å ha egne malterier.