Vandringer i Whiskyland

Fra Whiskywiki
Hopp til: navigasjon, søk

«Vandringer i Whiskyland». Forfattet av Tom Lunne, utgitt i 2010 på Kolofon forlag (376 sider, 441 bilder, 28 illustrasjoner og kart, 3 tabeller). (ISBN 9788230006863)


Boken «Vandringer i Whiskyland» forfattet av Tom Lunne er – i henhold til undertegnedes kjennskap – den første whiskyboken skrevet på norsk. Det har vært mange bøker som har blitt oversatt til norsk, men ingen bok som er skrevet av - og for - whiskyelskende nordmenn. Dette er i så måte et etterlengtet nybrottsarbeide, og forfatteren gjennomfører dette med en personlig stil som overbeviser og engasjerer. For å gi en sammenlikning har det i engelskspråklig whiskylitteratur dukket opp veldig mange bøker som har følgende oppbygning: forfatterens innledning (gjerne med en beskrivelse av hvordan whisky produseres) – deretter følger gjerne en gjennomgang av alle skotske destillerier og whiskyen de produserer. Denne stilen har blitt masseprodusert og er etter hvert lett gjenkjennelig i de fleste kommersielle whiskybøker. Tom Lunne har heldigvis ikke falt for fristelsen å reprodusere denne formen.

Lunne har en personlig stil, hvor han har valgt å skrive boken som en vandring gjennom det (whisky)historiske Skottland. Denne inndelingen er inspirert av forfatterens studenttid i Skottland på 60-tallet og hans mangeårige beskjeftigelse som orienteringsløper og fotturist i Skottland. Utgangspunktet for bokens inndeling er vandringen gjennom det kulturhistoriske Skottland – hvor whisky er en (stor) del av landets historiske og kulturelle arv. Boken fokuserer også i stor grad på den historiske, kulturelle og politiske koblingen mellom Skottland og Norge. Dette bidrar i stor grad til å gjøre dette til en bok som ser på Skottland og whisky fra et norsk perspektiv – noe som bør engasjere norske lesere og whiskyentusiaster i stor grad.
Hvert kapittel i boken er delt inn etter geografiske områder i Skottland – for eksempel, lavlandet, Speyside, sentral-høylandet, øst-høylandet osv. Forfatteren har delt inn hvert kapittel i underkapitler kalt «whiskyforhold» og «annet av interesse». Boken er meget rikt illustrert med fantastiske bilder av skotsk natur, kulturminner og destilleri.

I underkapitlene «whiskyforhold» har Lunne informasjon og bilder av hele 137 skotske whiskydestilleri. Denne informasjonen er også krydret med forfatterens personlige møte og opplevelse av destilleriene. Faktainformasjonen er gjennomgått av Ivar Aarseth (President i Norsk MaltWhiskyLag) og er fullstendig oppdatert på de siste endringene i whiskyverdenen frem til bokens utgivelse. Lunnes møte med de enkelte destilleriene er engasjerende og gjengir forfatterens opplevelse av destilleriet og dets whisky.
Dette gir tidvis en meget personlig stil i bokens faktaorienterte del. Dessverre er denne delen også bokens svakeste side da et klinisk beskrivende språk kombineres med personlige fortellinger fra «jeg» og «vi»-perspektiv. Dette fører til at flyten i språket varierer noe på en og samme side. Kombinasjon av stilene kan tidvis være frustrerende for leseren. Det er nok mulig at dette til dels er forårsaket av at det ikke eksisterer gode norske ord som kan erstatte de engelske destilleringstekniske og materielltekniske begrepene. Dette fører til en stil hvor det ofte er en kombinasjon av engelske fagbegrep og norske oversettelser. Denne formen krever en meget god presisjon og konsistens i måten det gjøres på, og her har forfatteren bare delvis lykkes. Dette er heldigvis - fra undertegnedes synspunkt - bokens eneste svakhet. Dette er også en svakhet som kun vil oppleves som viktig av de med et pedantisk forhold til rettskriving.

Det er i underkapitlene «annet av interesse» at Tom Lunnes bok virkelig kommer til sin rett. I disse underkapitlene beskriver Lunne det som undertegnede anser som Lunnes personlige og innovative bidrag til whiskylitteraturen. Språket i denne delen av boken er meget bra, det har en god flyt og språket er lettlest. Lunne beskriver fotturer (med anbefalinger om rasteplasser og ting å få med seg på turene), slottsruiner, parkanlegg og historiske monumenter, restauranter og museer i forskjellige deler av Skottland. Boken beskriver ofte også historien bak de enkelte tingene han nevner. Av spesiell interesse for nordmenn er det at Lunne beskriver og forteller om historiske og politiske koblinger mellom Skottland og Norge. Dette omfatter historier helt fra vikingtiden til annen verdenskrig. Mange av historiene som kommer frem i denne delen av boken er meget bra skrevet, tidvis rørende og samtidig dypt engasjerende. Boken gir oss historiene som lar oss forstå at whisky kan være så mye mer enn bare fatlagret sprit – det er også en kulturdrikk som har formet Skottlands historie og kultur.

Enhver norsk whiskyentusiast bør skaffe seg denne boken - ikke bare fordi boken er skrevet på norsk for norske whiskyentusiaster – men fordi den også tilfører whiskylitteraturen noe nytt.

Kjell Ivar Øvergård
Styremedlem, Norsk MaltWhiskyLag

Les forumet: her og her.